Ogłoszenia

4 marca 2019

I rok – wyniki egzaminu z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna” oraz ocena końcowa z przedmiotu


Wyniki egzaminu

Geografia polityczna i ekonomiczna

Termin I i II i III mapa oraz I i II test – 28.01.2019, 30.01.2019, 26.02.2019

Dr Paweł Trefler

 

l.p. indeks punkty mapa i test ocena mapa i test ocena końcowa
1. 7548 10 i 0 i 4 Bdb i Ndst III termin test
2. 7710 10 i 0 i 5 Bdb i Ndst Dst
3. 7299 10 i 5 Bdb i dst Db
4. 7541 10 i 1 i 2 Bdb i Ndst III termin test
5. 7712 10 i 7 Bdb i Db +Db
6. 6352 10 i 0 i 3 Bdb i Ndst III termin test
7. 7737 10 i 10 Bdb i Bdb Bdb
8. 7717 10 i 7 Bdb i Db +Db
9. 7534 9 i 2 i 5 Bdb – Ndst Dst
10. 7711 9 i 3 i 5 Bdb – Ndst Dst
11. 7714 9 i 2 i 3 Bdb – Ndst III termin test
12. 7617 9 i 1 i 4 Bdb – Ndst III termin test
13. 7540 8 i 0 i 0 +Db – Ndst III termin test
14. 7715 8 i 1 i 4 +Db i Ndst III termin test
15. 7753 7 i 5 Db i Dst +Dst
16. 7432 7 i 3 i  4 Db – Ndst III termin test
17. 6884 6 i 4 Dst – Ndst III termin test
18. 7778 6 – brak testu – 3 Dst -Ndst III termin test
19. 7528 6 i 0 i 3 Dst i Ndst III termin test
l.p. indeks punkty mapa I i II ocena mapa
20. 7731 4 i 8 Dst i 3 pkt test III termin test
21. 7588 3 i 7 Dst i 2 pkt test III termin test
22. 7563 3 i 7 Dst i 4 pkt test III termin test
23. 7769 2 i 8 Dst i 9 pkt test Dst
24. 7726 2 i 5 Dst i 1 pkt test III termin test
25. 7440 – i 2 i 9 Dst III termin test
26. 7549 – i – i – 8 Dst i 2 pkt test III termin test
27. 7719 – i – i – 2 Ndst Ndst

UWAGA!

III termin testu jest terminem ostatecznym. Niezaliczenie testu w tym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.