Ogłoszenia

8 października 2018

I rok – Termin obowiązkowego Szkolenia z zakresu BHP !!!


UWAGA !!!

studenci I roku

 

W dniu 12 października 2018 r. w godz. 16.15 – 19.15 w Auli PWSW (parter Kolegium Wschodnie) odbędzie się obowiązkowe „Szkolenie z zakresu BHP”.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

Nieobecność na Szkoleniu wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia, a tym samym niezaliczeniem I semestru studiów !!!