Ogłoszenia

5 marca 2018

I rok – termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna”


UWAGA !!!

studenci I roku

 

W dniu 8 marca br. o godz. 8.15 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna” u dr. P. Treflera:

  • ostatni termin zaliczenia z mapy, dla osób, które nie uzyskały zaliczenia
  • I termin testu, dla osób, które jeszcze nie przystępowały do testu
  • II termin testu, dla osób, które nie uzyskały pozytywnego zaliczenia z testu w I terminie.