Ogłoszenia

14 października 2020

I rok – Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta


uwaga !!!

Studenci I roku

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta będzie dostępne od 15 października 2020 r. na stronie internetowej Uczelni oraz Facebooku w formie prezentacji. Każdy student będzie zobowiązany do zapoznania się z przygotowaną prezentacją oraz do wpisania się na listę obecności potwierdzającą odbycie szkolenia z w/w zakresu, która będzie dostępna w sekretariacie ISZ.