Ogłoszenia

26 marca 2018

I rok – AKTUALNE wyniki z „Geografia polityczna i ekonomiczna”


AKTUALNE

Wyniki z egzaminu

„Geografia polityczna i ekonomiczna”

mapa + test

rok akademicki  2017-2018

dr Paweł Trefler

 

l.p. Indeks Punkty

mapa + test

ocena

końcowa

w terminie

1. 7422 10/5 Db
2. 2836 10/8 Bdb
3. 7451 10/1/2 Ndst
4. 7447 10/4/6 Dst
5. 7394 10/5 Db
6. 7403 10/1/4 Ndst
7. 7407 10/2/1 Ndst
8. 7462 10/?/1 Ndst
9. 7444 10/4/9 Dst
10. 7449 10/4/8 Dst
11. 7404 10/1/4 Ndst
12. 7423 10/7 Bdb
13. 7418 10/1/1 Ndst
14. 7431 10/5 Db
15. 7410 10/3/3 Ndst
16. 6914 10/2 Ndst
17. 7429 9/1/1 Ndst
18. 7417 9/3/9 Dst
19. 7424 9/4/1 Ndst
20. 7435 9/? ?
21. 7438 8/3/1 Ndst
22. 7443 8/2/1 Ndst
23. 7425 8/3/3 Ndst
24. 7238 8/2/ściąga Ndst – warunek
25. 7413 8/2/4 Ndst
26. 6934 7/1/1 Ndst
27. 7436 7/?/1 Ndst
28. 7445 7/4/7 Dst
29. 6529 6/2 Ndst
30. 6990 6/3/3 Ndst
31. 7437 6/6 Dst+
32. 7420 6/5 Dst
33. 7433 6/3/6 Dst
34. 7428 6/0/0 Ndst
35. 6638 5/5 Dst
36. 7510 5/0/9 Dst
37. 7441 5/1/5 Dst
38. 7432 5/3/1 Ndst
39. 7442 5/3/4 Ndst
mapa zaliczona w II terminie aktualna ocena
 40. 7450 10/7 – test Dst
 41. 7504 9 mapa/6 test Dst
 42. 7440 9/2 – test Ndst
 43. 7507 9 mapa/2 test Ndst
 44. 7502 8 mapa/7 test Dst
 45. 7495 8/1 – test Ndst
 46. 7513 8/5 – test Dst
 47. 7503 7 – brak testu Ndst
 48. 7511 7 – brak testu Ndst
 49. 7430 7/1 – test Ndst
 50. 7415 6/5 – test Dst
 51. 7501 5 – brak testu Ndst
 52. 7500 4 – brak mapy Ndst
 53. 7452 3/8 – mapa Dst – bez testu
 54. 7508 3/8 – mapa/2 test Ndst
 55. 7509 3 – brak mapy Ndst
 56. 7421 2/9 – mapa Dst – bez testu
 57. 7414 2/4 – mapa Ndst –

warunek

 58. 7411 1 – brak mapy Ndst