Ogłoszenia

18 kwietnia 2018

I rok – Aktualne wyniki z egzaminu z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna”


Wyniki z egzaminu

„Geografia polityczna i ekonomiczna”

mapa + test – aktualne na dzień 29.03.2018

rok akademicki – 2017-2018

dr Paweł Trefler

 

l.p. indeks punkty

mapa + test

ocena

końcowa

1. 7422 10/5 Db
2. 2836 10/8 Bdb
3. 7451 10/1/2/3 Ndst – warunek
4. 7447 10/4/6 Dst
5. 7394 10/5 Db
6. 7403 10/1/4/5 Dst
7.        7407 10/2/1/4 Ndst – warunek
8. 7462 10/?/1/5 Dst
9. 7444 10/4/9 Dst
10. 7449 10/4/8 Dst
11. 7404 10/1/4/5 Dst
12. 7423 10/7 Bdb
13. 7418 10/1/1/2 Ndst – warunek
14. 7431 10/5 Db
15. 7410 10/3/3/6 Dst
16. 6914 10/2/1/5 Dst
17. 7429 9/1/1/4 Ndst – warunek
18. 7417 9/3/9 Dst
19. 7424 9/4/1 Ndst
20. 7435 9/? ?
21. 7438 8/3/1/5 Dst
22. 7443 8/2/1/2 Ndst –

Warunek

23. 7425 8/3/3/3 Ndst – warunek
24. 7238 8/2/ściąga Ndst – warunek
25. 7413 8/2/4/4 Ndst – warunek
26. 6934 7/1/1/7 Dst
27. 7436 7/?/1/3 Ndst – warunek
28. 7445 7/4/7 Dst
29. 6529 6/2/1/5 Dst
30. 6990 6/3/3/3 Ndst – warunek
31. 7437 6/6 Dst+
32. 7420 6/5 Dst
33. 7433 6/3/6 Dst
34. 7428 6/0/0/1 Ndst – warunek
35. 6638 5/5 Dst
36. 7510 5/0/9 Dst
37. 7441 5/1/5 Dst
38. 7432 5/3/1/1 Ndst – warunek
39. 7442 5/3/4/5 Dst
mapa zaliczona w II terminie aktualna ocena
  40. 7450 10 mapa – 7 test Dst
 41. 7504 9 mapa – 6 test Dst
 42. 7440 9 mapa – 2/2/2 test Ndst – warunek
 43. 7507 9 mapa – 2/5 test Dst
 44. 7502 8 mapa – 7 test Dst
 45. 7495 8/1 mapa – ściąga test Ndst – warunek
 46. 7513 8/5 – test Dst
 47. 7503 7 – brak testu Ndst
 48. 7511 7 – brak testu Ndst
 49. 7430 7 mapa – 1/1/5 test Dst
 50. 7415 6 mapa – 5 test Dst
 51. 7501 5 – brak testu Ndst
 52. 7500 4 – brak mapy Ndst
 53. 7452 3/8 mapa – 0/0 test Ndst –

warunek

 54. 7508 3/8 mapa – /2/5 test Dst
 55. 7509 3 – brak mapy Ndst
 56. 7421 2/9 mapa – 8 test Dst
 57. 7414 2/4 – mapa Ndst –

 warunek

 58. 7411 1 – brak mapy Ndst