Ogłoszenia

15 września 2020

I BT – egzamin z wpisu warunkowego z przedmiotu „Geografia polityczna”


UWAGA !!!

studenci I roku

 

W dniu 28 września br. odbędzie się egzamin z wpisu warunkowego z przedmiotu „Geografia polityczna„.

Osoby, które będą nieobecni na egzaminie zostają skreśleni z listy studentów !!!