Ogłoszenia

15 lutego 2018

II rok – podział na grupy specjalnościowe

kierunek Stosunki Międzynarodowe Lista studentów II  roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018   GRUPY SPECJALNOŚCIOWE Bezpieczeństwo międ...