Potwierdzanie efektów uczenia się

Studenci kierunku Politologia z chwilą przyjęcia na studia korzystają (począwszy od roku akademickiego 2015/2016) z możliwości potwierdzania efektów uczenia się, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest to oferta skierowana do osób, które uzyskały określone kompetencje poza formalnym systemem edukacji, np. w pracy zawodowej.

Do pobrania – Regulamin potwierdzania efektów uczenia się: