Wnioski stypendialne

Wnioski stypendialne – semestr letni 2018-2019

STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr letni

w roku akademickim 2018/2019

należy złożyć w terminie do 28.02.2019 r.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie stypendium może być przyznane od miesiąca następnego po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Jeśli studentowi zostało przyznane stypendium w semestrze zimowym i chce to świadczenie przedłużyć na semestr letni, wówczas wypełnia wniosek – oświadczenie wraz z załącznikiem nr 5. W przypadku, gdy sytuacja materialna studenta i jego rodziny uległa zmianie, dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę lub składa oświadczenie bez załączników w przypadku nie wystąpienia żadnych zmian.

Jeśli student nie ubiegał się o stypendium w semestrze zimowym, składa wniosek z pełną dokumentacją dochodów uzyskanych przez rodzinę w roku kalendarzowym 2017 według zasad obowiązujących w semestrze zimowym.

 

W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z orzeczeniem potwierdzającym uprawnienie do ubieganie się o stypendium, oraz załącznik nr 5.