O nas

Bezpieczeństwo transgraniczne

3-letnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 6 semestrów

Absolwenci uzyskują zawodowy tytuł licencjata

 

Specjalności:

  • Ochrona granic RP
  • Ochrona porządku publicznego

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, zwłaszcza ze służbami mundurowymi.

Ze względu na bliskość granicy Polski oraz Unii Europejskiej, program studiów koncentruje się na zjawiskach i procesach przekraczających granice państwowe, choć ściśle związanych z ochroną Państwa Polskiego – stąd bezpieczeństwo transgraniczne.

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne jest prowadzony we współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską.

Unikatowy program 3-letnich studiów zawodowych umożliwia studentom zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych przekazywanych przez osoby pracujące
w służbach mundurowych, jak również  zapewnia specjalistyczne szkolenia:

  • strzeleckie
  • pomocy medycznej
  • musztry
  • samoobrony i technik interwencji
  • sprawnościowe –  przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do Policji.

Studenci  Bezpieczeństwa transgranicznego  odbywają 6-miesięczną praktykę zawodową w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, w trakcie której mają możliwość
m. in. poznania praktycznych aspektów codziennej służby.

 

Absolwenci Bezpieczeństwa transgranicznego zostają wyposażeni w kompleksową wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, a także podstaw prawnych funkcjonowania instytucji z nim związanych,  znajdujących się w obszarze przygranicznym, jak również najważniejszych problemów – nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego. Są  przygotowani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym: Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej.

 

 

Nie zwlekaj! – już dziś  skontaktuj się z nami

 

Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 4

tel. 16 73 55 242

bezpieczeństwo-transgraniczne@pwsw.pl

www.pwsw.pl