Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2020/2021

dr Paweł Trefler, prof. PWSW – Rektor PWSW

dr hab.prof. PWSW Marek Delong – Dyrektor ISZ

dr Andrzej Kawecki – kierownik Zakładu Bezpieczeństwo transgraniczne

dr Małgorzata Kuźbida

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

dr Marek Ruba

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Beata Gocko

dr Agnieszka Pieniążek

mgr Ewa Draus

mgr Rafał Korczyński

gen, dyw. SG w st. spocz. mgr Dominik Tracz

kpt. SG mgr Sebastian Dobrowolski

kom. mgr Witold Bednarczyk

podinsp. w st. spocz. mgr Mariusz Szczęsny

mł. spec. Służby Celno-Skarbowej mgr Kinga Kiszka

mgr Oleksandra Czopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr Dagmara Podgórska-Kowalczyk

kom. w st. spocz. Jerzy Białogłowicz

asp. mgr Bartosz Wardęga