Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2019/2020

dr Paweł Trefler – Rektor PWSW

dr Andrzej Kawecki – kierownik Zakładu Bezpieczeństwo transgraniczne

dr Małgorzata Kuźbida

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

mgr Ewa Draus

mgr Maciej Milan

mgr Stanisław Kolanko

mgr Mariusz Siedlecki