Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2020/2021

dr Paweł Trefler, prof. PWSW – Rektor PWSW

dr hab.prof. PWSW Marek Delong – Dyrektor ISZ

dr Andrzej Kawecki – kierownik Zakładu Bezpieczeństwo transgraniczne

dr Małgorzata Kuźbida

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

dr Marek Ruba

dr Tomasz Olejarz

mgr Ewa Draus

mgr Rafał Korczyński

gen, dyw. SG w st. spocz. mgr Dominik Tracz

por. SG mgr Sebastian Dobrowolski

podinsp. w st. spocz. mgr Mariusz Szczęsny

st. rachm. Służby Celno-Skarbowej mgr Tomasz Maciewicz

mgr Oleksandra Czopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr Jacek Prachowski

kom. w st. spocz. Jerzy Białogłowicz

asp. mgr Bartosz Wardęga