Aktualności

10 lutego 2018

Wykład otwarty dr Michała Wojnowskiego w dn. 18.11.2014

W dniu 18 listopada 2014 r. w siedzibie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej PWSW (we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie) odbył się wykład otwarty dr Michała Wojnowskiego na temat: Od sowieckiej specpropagandy do współczesnych koncepcji wojen informacyjnych w Rosji. Przyczynek do badań nad konfliktami asymetrycznymi w XXI wieku.

10 lutego 2018

Uroczyste wręczenie certyfikatów polsko-amerykańskiej Szkoły Letniej „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”

Uroczyste wręczenie certyfikatów oraz książek uczestnikom polsko-amerykańskiej Szkoły Letniej zrealizowanej w ramach projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” (7-27.07.2013) odbyło się 28 maja 2014 o godz. 14.00 w sali nr 9 Kolegium Wschodniego PWSW. Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

„Tożsamość multikulturowa miasta Przemyśla i specyfika wybranych mniejszości narodowych na przestrzeni dziejów” – debata w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu

W dniu 15 maja 2014 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, odbyła się debata panelowa z udziałem ekspertów i uczestników polsko-amerykańskiej szkoły letniej „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”. Przedmiotem wspólnej refleksji Prelegentów i zaproszonych Gości stała się analiza zjawiska multikulturowości i jego implikacji w… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

„Polska dekada w Unii Europejskiej – próba bilansu” – spotkanie „oksfordzkie” z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską

W dniu 6 maja 2014 roku w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w Przemyślu gościem piątej edycji tzw. „debat oksfordzkich” była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Debata na temat: Polska dekada w Unii Europejskiej – próba bilansu dotyczyła oceny polskiego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej po upływie pełnej dekady od podpisania traktatu… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

Spotkanie z prezydentem Robertem Chomą nt. „Przywództwo lokalne w warunkach nowoczesnej demokracji samorządowej. Pozycja ustrojowa i rola wójta, burmistrza, prezydenta miasta”

W ramach czwartej edycji tzw. „debat oksfordzkich” Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w dniu 15 kwietnia 2014 r. w siedzibie IPiPR (przy współudziale Koła Naukowego Politologów oraz Koła Naukowego Młodych Samorządowców) odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą na temat: Przywództwo lokalne w warunkach nowoczesnej demokracji samorządowej. Pozycja ustrojowa i rola wójta,… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

Trzecia edycja tzw. „debat oksfordzkich” poświęcona problematyce – „Organizacje trzeciego sektora wyznacznikiem siły lokalnego społeczeństwa obywatelskiego”

W dniu 1.04.2014 roku w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w Przemyślu, odbyła się trzecia edycja tzw. „debat oksfordzkich” poświęcona problematyce – „Organizacje trzeciego sektora wyznacznikiem siły lokalnego społeczeństwa obywatelskiego”.  Debata odbyła się z udziałem Pana Roberta Gawlika – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Przemyśla ds. Organizacji Pozarządowych oraz zróżnicowanego audytorium uczestników tj.: przedstawicieli środowiska… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

„Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – publikacja okolicznościowa IPiPR PWSW wydana pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

„Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – publikacja okolicznościowa IPiPR PWSW wydana pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja odzwierciedla poszczególne etapy realizacji projektu Szkoły Letniej pt.: „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” opracowanego przez Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

„Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przemyskiego” – I edycja debaty społecznej w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

W dniu 25 września 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu), odbyła się I edycja debaty społecznej nt.: Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przemyskiego   Przedmiotem wspólnej refleksji środowiska akademickiego, samorządowego oraz przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa publicznego stał się stan bezpieczeństwa na… Czytaj więcej »

10 lutego 2018

Projekt pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 W dniach od 7 do 27 lipca 2013 Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu współuczestniczył w realizacji polsko-amerykańskiej „Szkoły Letniej” realizowanej w ramach projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”. Projekt, opracowany przez IPiPR PWSW we współpracy z Daemen College w Buffalo (USA) oraz Towarzystwem Przyjaciół… Czytaj więcej »