Aktualności

25 maja 2021

Pielęgniarstwo – z życia kierunku (część 1)


Anatomia na „żywo”.  

Serce w ciągu życia człowieka wykonuje około  2,5 miliarda uderzeń, a w ciągu jednej minuty przetacza ponad 5 litrów krwi. Jak zbudowany jest ten, tak ciężko pracujący narząd, studenci kierunku pielęgniarstwo mieli okazję zobaczyć na żywo. Zastawki, struny ścięgniste, przedsionki, komory naczynia krwionośne i inne struktury serca można było obejrzeć, dotknąć i wypreparować na wykładzie z Anatomii (uwaga! oczywiście serce nie było ludzkie).

 
Kształtowanie umiejętności praktycznych.

Kształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnej opieki nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą i chorym realizowane jest na kierunku pielęgniarstwo w pracowniach wyposażonych w specjalistyczne trenażery. Jest to pierwszy etap kształtowania umiejętności zawodowych. Odbywa się w ramach ćwiczeń z Podstaw Pielęgniarstwa i stanowi integralną część procesu kształcenia i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Studenci PWSW wspierają pomocą oddziały covidowe.

Studenci  PWSW na kierunku Pielęgniarstwo  w ramach wolontariatu  pomagają  pacjentom oraz personelowi oddziałów covidowych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Dla przyszłych medyków to szkoła życia, a dla pacjentów ogromna pomoc i wsparcie w chorobie.

 

Ćwiczenia w warunkach symulowanych.

Symulacja medyczna – „uczenie się przez doświadczenie” – to najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Studenci aktywnie wykorzystują wiedzę, łączą nowe informacje i doświadczenia z wcześniej już zdobytymi. Zajęcia symulowane w PWSW pozwalają studentom z kierunku Pielęgniarstwo doskonalić umiejętności  w warunkach odzwierciedlających szpitalną rzeczywistość. Studenci ćwiczą na symulatorach wysokiej wierności oraz trenażerach przeznaczonych do wykonywania  różnych procedur  medycznych.

 

Doskonalenie umiejętności praktycznych.

W trakcie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo studenci PWSW  doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w oddziałach:

  • Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
  • Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka
  • Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej
  • Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej
  • Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
  • Chirurgiczny dla Dzieci
  • Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Filmy