Aktualności

25 maja 2021

Akcja krwiodawstwa


W dniu 21 maja, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie we współpracy z uczelnianym Klubem Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek” oraz Samorządem Studenckim PWSW przeprowadziło akcję poboru krwi. Studenci kierunku pielęgniarstwo byli czynnie zaangażowani w proces rejestracji potencjalnych krwiodawców, a także sami oddawali krew.