Aktualności

1 października 2020

Przemyski Program Stypendialny


Szanowni Studenci,

Informujemy o możliwości składania przez studentów zamieszkujących Gminę Miejską Przemyśl wniosków w ramach „Przemyskiego Programu Stypendialnego”.

Szczegółowe kryteria i inne istotne informacje dotyczące stypendium naukowego zawarte są w załączonych uchwałach.

 

 

 

 

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 30 października br.

♦ osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1) lub

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem sekretariatu PWSW (wówczas wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2020 r.).

 

Wzór wniosku znajduje się w Uchwale nr 142/2016 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przemyśla .