Aktualności

15 lutego 2019

NOWY KIERUNEK studiów – BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE !!!


NOWY KIERUNEK studiów od roku akademickiego 2019/2020!!!

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE !!!

 

Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE !!!

Unikatowy program umożliwiający studentom zdobycie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych

    Do pobrania