Aktualności

10 lutego 2018

Rekrutacja studentów PWSW do uczestnictwa w polsko-amerykańskiej „szkole letniej”


W dniach 21.05. – 07.06. 2013 r. odbywa się rekrutacja studentów PWSW do uczestnictwa (na zasadach wolontariatu) w realizacji projektu Polsko-Amerykańskiej Szkoły Letniej Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – przy współpracy z Daemen College w Buffalo (USA) oraz Departamentem Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Termin Szkoły Letniej: 07.07 – 27.07 2013 r.; Liczba uczestników: 15 osób.

W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy studenci PWSW zainteresowani tematyką multikulturowości, nauk politycznych, historii i relacji polsko-żydowskich,. którzy posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

Z uczestnikami podpisana zostanie umowa o wolontariacie, a po zakończeniu programu otrzymają oni certyfikaty uczestnictwa w programie. Za zgodą dyrektorów instytutów uczestnicy mogą odbywać praktyki w ramach szkoły letniej.

Na uczestnikach ciąży obowiązek przedstawienia dowodu stosownego ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularze zgłoszeniowe (do pobrania na stronie www. pwsw.pl oraz w Sekretariacie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej) należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej PWSW w Przemyślu, Kolegium Techniczne, piętro 2, pokój 3.27.

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 16/2013 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 20 maja 2013 r.

Projekt jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2013 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10.06.2013.

Autor: Agnieszka Bielec  |  Data publikacji: 17.05.2013, 12:15  |  Aktualizacja: 17.05.2013, 12:16