Aktualności

10 lutego 2018

IX edycja Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego „Konkursu na esej w zakresie nauk społecznych – politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych”


Konkurs skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie, zainteresowanych problemami społecznymi, nauką o polityce, internacjologią, socjologią oraz możliwością podniesienia kwalifikacji, istotnych dla wyboru atrakcyjnego kierunku studiów i wymarzonej profesji w przyszłości. Ponadto istotnym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o problemach współczesnego państwa (Polski i Ukrainy) oraz złożoności procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak również rozwijanie zainteresowań obejmujących szeroko rozumianą problematykę wewnątrzpaństwową i międzynarodową. Honorowy patronat nad Konkursem zadeklarowali Marszałek Sejmu RP, Konsul Generalny RP na Ukrainie oraz wyspecjalizowane ośrodki analityczne i instytucje publiczne m.in.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowychw Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.