Aktualności

9 lutego 2018

Spotkanie z Januszem Korwin-Mikke


W dniu 19 marca 2013 r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej (przy współudziale Koła Naukowego Politologów) odbyło się spotkanie z Januszem Korwin-Mikke, którego tematem były:

GOSPODARCZE NONSENSY I EUROABSURDY

Prelekcja Pana Janusza Korwin-Mikke odbyła się w ramach drugiej edycji tzw. „debat oksfordzkich” realizowanych przez IPiPR PWSW przy współudziale Koła Naukowego Politologów. Prelekcja założyciela Unii Polityki Realnej dotyczyła szeroko pojętej problematyki gospodarczej i politycznej, obejmującej i charakteryzującej współczesne procesy integracji europejskiej, zarówno z punktu widzenia ich złożoności, mechanizmów i ich uwarunkowań prawnych, jak też możliwego charakteru ich ewolucji w przyszłości. Ideą przewodnią debaty stały się – „Gospodarcze nonsensy i euroabsurdy”. W ramach politologicznej analizy poruszono kwestie ideologicznych uwarunkowań współczesnej polityki w Polsce i Europie, wpływu zjawiska „politycznej poprawności” na stan debaty publicznej, czynników sprawczych stagnacji rozwoju ekonomicznego i społecznego wybranych państw UE, korzyści wynikających z implementacji mechanizmów wolnorynkowych w politykach gospodarczych wybranych państw świata, kryzysu współczesnej demokracji parlamentarnej, jak również pozycji i roli Polski w systemie globalnych i regionalnych interakcji międzynarodowych. Prelekcji towarzyszyła otwarta debata z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i studenckiego PWSW, jak również mieszkańców miasta Przemyśla.

http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/kilka_zawiadomien_przemysl_przede_wszystkim/1687

http://www.zycie.pl/informacje/Przemysl/637,Janusz-Korwin-Mikke-Mamy-w-nosie-czlowieka-pracy.html

http://www.youtube.com/watch?v=me3avWKEuzI

 

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 20.03.2013, 13:29  |  Aktualizacja: 26.03.2013, 13:32