Aktualności

9 lutego 2018

Sesja naukowa pod egidą IPiPR PWSW z okazji Jubileuszu 100 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu


Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dnia 27.10. 2006r., współuczestniczył w organizacji sesji naukowej poświęconej obchodom 100 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W ramach trzydniowych obchodów jubileuszowych odbyła się zorganizowana pod egidą IPiPR PWSW sesja naukowa, poświęcona procesom historycznej genezy i kształtowania się środowiska naukowo – dydaktycznego II Liceum im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Referatem inauguracyjnym nt.: Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rozważania na tle życia i twórczości profesora Stanisława Ehrlicha panel naukowy rozpoczął prof. UW dr hab. Marek Zubik. Następnie głos zabrali: dr Zdzisław Konieczny – Szkoły średnie miasta Przemyśla w latach 1918 – 1939; dr Maciej Dalecki – Źródła do dziejów II Gimnazjum i Liceum w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu; dr Zbigniew Wójcik – Profesorowie i uczniowie II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu represjonowani przez III Rzeszę i komunistów; mgr Tomasz Pudłocki – Pomiędzy ideałem a rzeczywistością – życie codzienne uczniów Gimnazjum Morawskiego w okresie międzywojennym; dr Dariusz Iwaneczko – Szkoła lat 80-tych. Inwigilacja czy rozwój osobowości; dr Irena Kozimala – Wkład II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu w rozwój harcerstwa Chorągwi Lwowskiej ZHP; mgr Tomasz Olejarz – Profesor Zbigniew Brzeziński. „Mąż stanu” przemyskiego pochodzenia.

Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:18  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:57