Aktualności

9 lutego 2018

Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie – debata międzynarodowa w PWSW


26.02.2010 r. w PWSW odbyła się gorąca międzynarodowa debata z udziałem gości z Polski i Ukrainy. Inicjatywą spotkania była kontynuacja współpracy jaką uczelnia podjęła z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie oraz z Zygmuntem Berdychowskim – twórcą Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizatorzy spotkania – PWSW w Przemyślu, Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Urząd Miasta w Przemyślu, przemyski Południowo – Wschodni Instytut Naukowy zaprosili zebranych gości do udziału w panelach dyskusyjnych, poświęconych kształtowaniu samorządu terytorialnego na Ukrainie w odniesieniu do doświadczeń polskich i europejskich.

Panel I: Specyfika rozwiązań normatywnych w ustawodawstwach o samorządzie terytorialnym w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Ukrainy.

  • Procedury wyborcze do samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie.
  • Struktura, kompetencje i finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie.

Panel II: Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Ukrainy.

  • Standardy europejskie a praktyka funkcjonowania samorządów w Polsce i na Ukrainie.
  • Doświadczenia polskie na przykładzie reform samorządu terytorialnego.

W programie znalazł się również czas i miejsce na dyskusję dotyczącą możliwości organizacji na terenie województwa podkarpackiego Forum Polska – Ukraina i Międzynarodowego Forum Innowacji.

Autor: Agnieszka Bielec  |  Data publikacji: 27.03.2013, 11:28  |  Aktualizacja: 27.03.2013, 11:32