Aktualności

9 lutego 2018

Reaktywacja Wszechnicy Przemyskiej – A. Chwalba – III RP. Raport specjalny


W bieżącym roku akademickim tj. 23 marca 2006r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, zainaugurowała swoją działalność Wszechnica Przemyska debatą nad książką prof. dr hab. Andrzeja Chwalby – „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”- z udziałem samego Autora. Książka prof. Andrzeja Chwalby pojawia się w szczególnym momencie polityczno – historycznym. Ów kontekst historyczny, jak również specyficznie polityczny, związany z bieżącymi problemami zwykłych Polaków, towarzyszył panelowej dyskusji nad ksiązką prof. Chwalby. Sam Autor w toku dyskusji, nie unikał subiektywnej próby bilansu ostatniego piętnastolecia. Z właściwą sobie historyczną i akademicką metodologią, prof. Chwalba tłumaczył sukcesy i zaniechania niepodległej III Rzeczypospolitej. Nie omijał przy tym tematów drażliwych i obiektywnie trudnych, tłumacząc z naukową precyzją złożoność zachodzących i przeszłych procesów. Co istotniejsze, nie nadużywał przy tym polityczno-centrycznych oglądów i sądów, zwracając uwagę na wielowymiarowość polskiej rzeczywistości. Książka prof. Andrzeja Chwalby „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”, posiada dodatkowy, unikalny walor politycznego eseju. Napisana bez politycznego zacietrzewienia, stanowi doskonałą kontrybucję edukacyjną dla młodych pokoleń Polaków, urodzonych już po przemianach 1989 roku. Jawi się także cenną propozycją dydaktyczną, zwłaszcza dla środowisk inteligenckich i akademickich, w tłumaczeniu tego ważnego historycznego etapu w Polskich dziejach najnowszych. Stanowi również swoistą promocję dotychczasowych „transformacyjnych” sukcesów, jak i wyraźną przestrogę przed nadmiarem politycznej pychy i społecznym samozadowoleniem. Dynamika dyskusji która towarzyszyła promocji ksiązki prof. Andrzeja Chwalby w Pałacu Lubomirskich w Przemyślu, świadczy o potrzebie podejmowania debat tak specyficznego rodzaju. Liczebność audytorium (dominacja osób młodego pokolenia) jak i jakość poruszanych zagadnień, dobitnie potwierdzają tendencję do „odkrywania” historii na nowo. W tym szczególnym kontekście, działalność Wszechnicy Przemyskiej, nabiera wyjątkowego i niepowtarzalnego znaczenia.

Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:04  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:57