Aktualności

9 lutego 2018

PWSW w Przemyślu uzyskała pozytywną ocenę PKA na kierunku „politologia”


 Komisja podkreśliła, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i administracyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryterium jakościowym. Na dowód wysokiej oceny PKA ustaliła najdłuższy z możliwych, bo 5-letni okres weryfikacyjny.
Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:29  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:53