Aktualności

9 lutego 2018

Konferencja „Polsko-ukraińskie doświadczenia w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku”


W dniach 19-20 X 2010 r. w Kolegium Wschodnim miała miejsce konferencja zatytułowana „Polsko-ukraińskie doświadczenia w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Została ona zorganizowana przez Fundację „Praca dla Niewidomych, a do współorganizatorów należeli: PWSW, Wojewoda Mazowiecki, Miasto Przemyśl, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Południowo-Wschodni w Przemyślu, Stowarzyszenie „Na całe życie”.

W trakcie konferencji poruszono takie tematy jak:

– Sytuacja osób niewidomych w Polsce i na Ukrainie – porównanie (dr Stanisław Stępień dyrektor Instytutu Południowo-Wschodniego w Przemyślu),

– Uwarunkowania prawne – status osób niewidomych na Ukrainie (Erna Szewczuk Rada Miasta Dubno),

– Zakłady Aktywizacji Zawodowej jako efektywne narzędzie pomocy niepełnosprawnym (Artur Pozorek Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych),

– Sytuacja trzeciego sektora w pracy z osobami niepełnosprawnymi na Ukrainie (Siostra Maria ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża z Żytomierza),

– Sytuacja trzeciego sektora w pracy z osobami niepełnosprawnymi w Polsce (Małgorzata Pacholec Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych),

– Doświadczenie Prawosławnej Chrześcijańskiej misji „Dobre dzieło” opieki osób niepełnosprawnych w Równem (ksiądz Witali Porowczuk)

Oprócz tego miały miejsce następujące prezentacje:

– Prezentacja Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stanisławowie (Cezary Dusio członek zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych”)

– Prezentacja multimedialna, mgr Katarzyny Doroszczuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej (Wczesna interwencja: Modele INSITE i VIISA [specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sensorycznymi w wieku 0-6 lat oraz ich rodzinami] – charakterystyka programów i dyskusja na temat potrzeby przeprowadzania świadczeń wczesnej interwencji w warunkach domowych)

– Prezentacja multimedialna, mgr Ewa Peryt, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach (Proces nauki orientacji przestrzennej i bezpiecznego, samodzielnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących: ogólna charakterystyka i etapy treningu)

Na koniec dwudniowego spotkania panie mgr Katarzyna Doroszczuk, mgr Ewa Peryt i mgr Marta Kamińska przeprowadziły ćwiczenia symulacyjne w 3 grupach: techniki poruszania się z Przewodnikiem Widzącym.

Autor: Agnieszka Mickiewicz, Agnieszka Bielec  |  Data publikacji: 18.10.2010, 14:09  |  Aktualizacja: 27.03.2013, 10:08