Aktualności

9 lutego 2018

Konferencja naukowa – Polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe


W dniach 29.02 – 02.03.2008r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w Przemyślu, odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej poświęcona problematyce „Polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych”. Tegorocznym deliberacjom towarzyszyła – jak uprzednio – międzynarodowa i ekspercka obsada panelistów, jak również zróżnicowane audytorium uczestników debat, zarówno z kraju, jak i z zagranicy (Ukraina, Federacja Rosyjska, UE). Bieżące rozważania zdominowały deliberacje dotyczące: pozycji prawnej i roli społeczno – politycznej polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych w systemach wewnątrzpaństwowych RP i Ukrainy; doniosłość polskich i ukraińskich uczestników „trzeciego sektora” w procesie kreowania wspólnej płaszczyzny kooperacji i współpracy transgranicznej po przystąpieniu RP do strefy Schengen; wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w funkcjonowaniu polskich i ukraińskich NGO’s w płaszczyźnie ich relacji z władzami samorządowymi. Szczególny walor wydarzeniu nadała obecność przedstawicieli władz państwowych RP, władz samorządowych polskich i ukraińskich, jak również szerokie spektrum ekspertów i akademików z innych ośrodków naukowych.
Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:29  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:53