Aktualności

2 maja 2021

Zajęcia na Bezpieczeństwie transgranicznym w PWSW – praktyczne przygotowanie do służby w formacjach mundurowych

Studenci II roku Bezpieczeństwa transgranicznego rozpoczęli realizację zajęć praktycznych „Samoobrona i techniki interwencji”, które są prowadzone przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe w Policji. Celem zajęć jest nauka technik uderzeń, bloków, kopnięć, rzutów, padów i dźwigni, przydatnych w obronie przed różnymi atakami, jak również zdobycie praktycznych umiejętności walki i samoobrony oraz radzenia sobie ze stresem… Czytaj więcej »

2 maja 2021

Kryminalistyka i kryminologia – pakiet wiedzy praktycznej na Bezpieczeństwie transgranicznym w Przemyślu

Zajęcia z „Kryminalistyki i kryminologii” umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości, zarówno w aspekcie socjologicznym, jak i psychologicznym. Studenci poznają czynniki kryminogenne, nabywają umiejętność powiązania zdobytej wiedzy z elementami diagnozy, a także pomiaru zjawisk przestępczych, prewencji oraz przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Kryminalistyka pozwala zastosować wiedzę kryminologiczną w praktyce. Obejmuje naukę z zakresu zabezpieczenia miejsca dokonania… Czytaj więcej »

24 listopada 2020

Wykłady Organizacje społeczne a dziedzictwo kulturowe

Organizacje społeczne a dziedzictwo kulturowe 27 listopada br. o godz. 14.00 zapraszamy na wykłady poświęcone dziedzictwu kulturowemu Karpat, turystyce kulturowej oraz aktywności organizacji społecznych na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o kontakt mailowy: a.pieniazek@pwsw.eu Spotkanie odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Teams.

1 października 2020

Przemyski Program Stypendialny

Szanowni Studenci, Informujemy o możliwości składania przez studentów zamieszkujących Gminę Miejską Przemyśl wniosków w ramach „Przemyskiego Programu Stypendialnego”. Szczegółowe kryteria i inne istotne informacje dotyczące stypendium naukowego zawarte są w załączonych uchwałach.         Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 30 października br. ♦ osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu… Czytaj więcej »

8 lipca 2020

Nowoczesna strzelnica dla studentów Bezpieczeństwa transgranicznego

Wiedza zdobywana na uczelni wcale nie musi kojarzyć się tylko z książką, salą wykładową i egzaminem. Dowodem na to jest nowoczesna strzelnica pneumatyczna, na której studenci Bezpieczeństwa transgranicznego podczas zajęć z przedmiotu „Szkolenie strzeleckie i środki przymusu bezpośredniego” będą mogli pod okiem doświadczonego instruktora rozwijać swoje umiejętności strzeleckie oraz doskonalić technikę strzelania. To wszystko po… Czytaj więcej »