Kontakt

 • ul. Książąt Lubomirskich 4
  37-700 Przemyśl

 • 16 73 55 242
  fax. 16 735 5241

 • stosunki@pwsw.eu
  politologia@pwsw.pl

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. Marek Delong, prof. PWSW

  Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych
  dr Małgorzata Kuźbida

  Kierownik Zakładu Politologii
  dr Paweł Ścigaj

  Sekretariat Instytutu
  mgr Anna Darmobit
  Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4,
  II piętro, pokój 214a
  Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 10.00 - 14.00
  (W środę sekretariat nieczynny dla studentów)