Kontakt

 • ul. Książąt Lubomirskich 4
  37-700 Przemyśl

 • 16 73 55 242
  fax. 16 735 5241

 • stosunki@pwsw.eu
  politologia@pwsw.pl

 • Dyrektor Instytutu
  dr Agnieszka Pieniążek

  Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych
  dr Paulina Szeląg

  Kierownik Zakładu Politologii
  dr Roman Zdybel

  Sekretariat Instytutu
  mgr Anna Darmobit
  Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4,
  II piętro, pokój 214a
  Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.00 - 14.00
  (w czwartek Sekretariat nieczynny dla studentów)