Kontakt

 • ul. Książąt Lubomirskich 4
  37-700 Przemyśl

 • 16 73 55 242
  fax. 16 735 5241

 • stosunki@pwsw.eu
  politologia@pwsw.pl

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. Marek Delong, prof. PWSW

  Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych
  dr |Agnieszka Pieniążek

  Kierownik Zakładu Politologii
  dr Roman Zdybel

  Sekretariat Instytutu
  mgr Anna Darmobit
  Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4,
  II piętro, pokój 214a
  Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
  Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.00 - 14.00
  (w czwartek Sekretariat nieczynny dla studentów)